Betoniarnia Chorula / Chorula, ul. Kościelna 7 / tel. 600 828 262
Rodzaje betonów i zapraw
Pełny asortyment typów betonu towarowego od C8/10 do B30/37
Zaprawy murarskie i wylewkowe M10 M15 M20 M25
Stabilizacje gruntu cementowo – piaskowe mieszanki w proporcjach 1:2 i 1:10
Prefabrykaty
Bloczki betonowe modułowe do ścian oporowych o wymiarach 180/60/60
Bloczki betonowe modułowe do ścian oporowych o wymiarach 120/60/60
Bloczki betonowe modułowe do ścian oporowych o wymiarach 60/60/60
Bloczki betonowe ścienno - fundamentowe o wymiarach 14/25/38
Płyty betonowe drogowe podwójnie zbrojone o wymiarach 3/1,5/0,16
Pustaki keramzytowo - betonowe o wymiarach 24/53/20
Usługi transportowe
Gruszki do transportu betonu
Pompo gruszki do transportu betonu
Wywrotki do betonów sypkich
HDS do transportu wyrobów betonowych

Posiadamy orzeczenie o jakości kruszywa, atesty i certyfikaty do produktów betonowych.

Betoniarnia Lubrza / Lubrza, Ul. Spółdzielcza 3 / tel. 77 420 17 95
Rodzaje betonów
Masa betonowa B-10
Masa betonowa B-15
Masa betonowa B-20
Masa betonowa B-25
Masa betonowa B-30
Masa stabilizacja
Prefabrykaty
Bloczki betonowe 38x25x13
Płyta melioracyjna 100x50x8
Płyta "meba" 60x40x10
Korytka Ściekowe 50x50x15
Obrzeża trawnikowe 75x30x8
Obrzeża trawnikowe 75x20x6
Korytka ściekowe 35x35x12
Korytka ściekowe 45x35x10
Płyta chodnikowa 50x50x6
Płyta Lubrza 100x40x8
Płyta Lubrza 110x40x8
Płyta Lubrza 130x40x8
Płyta Lubrza 140x40x8
Płyta Lubrza 150x40x8
Belka nadproża L-19 N-120
Belka nadproża L-19 N-150
Belka nadproża L-19 N-180
Belka nadproża L-19 N-210
Belka nadproża L-19 N-240
Belka nadproża L-19 N-270
Płyta zbrojona 70x50x6
Płyta Jomb 100x75x12,5/podwójne zbroj.
Krawężnik drog.100x30x15
Płyta drog.300x150x18
Płyta drog.300x150x16
Ławka ogrodowa 75x20x8
Kompostowniki: Płyta ażurowa 100x38x5
Grobowce: Płyta Lubrza 120x40x8
Grobowce: Rama zbr.236x102x30
Grobowce: Wieniec zbroj. 185X85x6
Grobowce: Płyta zbroj. 85x54x4
Grobowce: Płyta zbroj. 85x54x5
Grobowce: Płyta zbroj.102x60x5
Grobowce: Płyta zbroj.102x60x6
Urny: Rama zbroj.90x70x30
Urny: Płyta zbr.90x70x4
Urny: Płyta zbr77x56x4
Betoniarnia
Betoniarnia
Betoniarnia